• Type hier je vraag:

Hoe groot is Rock ‘n Roll?

Rock ‘n Roll is 126 x 87 x 71 centimeter.

In z’n verpakking is –ie 116 x 51 x 16 centimeter.