• Type hier je vraag:

Hoeveel lichtstanden heeft Thierry le Swinger?

Je bepaalt de lichtstand met de aan/uitknop.

  • Als je één keer op de knop drukt, gaat –ie aan en brandt hij met 35% helderheid (2 Lumen).
  • Als je twee keer drukt, brandt de lamp met 76,5% helderheid (21 Lumen).
  • Als je drie keer drukt, brandt de lamp met 100% helderheid (67 Lumen).
  • Als je vier keer drukt, gaat de lamp weer uit.