• Type hier je vraag:

Hoeveel watt is 1 LED lampje van de RockCoco?

De RockCoco 10.0 (10 armen) heeft 10 LED lampjes van 1 watt. 

De RockCoco 12.0 (12 armen) heeft er 12