Záruka: zakoupeno u prodejce společnosti Fatboy?

Pokud jste zakoupili výrobek značky Fatboy prostřednictvím prodejce, obraťte se na tohoto prodejce společnosti Fatboy.

Vždy s sebou mějte platný nákupní doklad a fotografii vady výrobku. Prodejce společnosti Fatboy se vám bude ochotně věnovat.

Se všemi prodejci máme uzavřenou dohodu, která zaručuje, že servisní požadavky na výrobky značky Fatboy budou zpracovány samotnými prodejci. Pomohou stejným způsobem, jakým bychom to udělali my sami.