Allmänna villkor

Innehållsförteckning:

 • Artikel 1 – Definition
 • Artikel 2 – Fatboy kontaktinformation
 • Artikel 3 – Tillämplighet
 • Artikel 4 – Sortimentet
 • Artikel 5 – Avtalet
 • Artikel 6 – Ångerrätt
 • Artikel 7 – Dina skyldigheter under ångerfristen
 • Artikel 8 – Utövande av ångerrätt och kostnader
 • Artikel 9 – Fatboys skyldigheter vid utövande av ångerrätt
 • Artikel 10 – Uteslutande av ångerrätten
 • Artikel 11 – Priset
 • Artikel 12 – Efterlevnad av avtalet och tilläggsgarantier
 • Artikel 13 – Leverans och utförande
 • Artikel 14 – Betalning
 • Artikel 15 – Klagomålsklausul
 • Artikel 16 – Ändring av de allmänna villkoren

 

Artikel 1 – Definition

Betydelsen av följande termer förklaras nedan:

Ångerfrist: den period inom vilken du kan ångra ditt köp i vår webbutik (din ”Ångerrätt”);
Konsument: Om du gjorde ditt köp privat och det här inte är relaterat till din affärsverksamhet (ditt företag, ditt yrke, etc.);
Dag: kalenderdag;
Ångerrätt: du har rätt att ångra ditt köp i vår webbutik inom ångerfristen;
Fatboy: företaget som erbjuder produkter till konsumenter i webbutiken, juridiskt kallas detta för shopping online;
Online-kontrakt: en kontrakt mellan Fatboy och den besökande konsumenten via en webbutik;
Standardformulär för annullering: det standardiserade europeiska formuläret för annullering återges nedan. Du hittar detta även i vår webbutiks kundtjänst.

 

Artikel 2 – Fatboy kontaktinformation

Officiellt namn: Fatboy the original B.V.
Företagsadress: Het Zuiderkruis 3, 5215 MV 's-Hertogenbosch
Telefonnummer: 073-615 4200

CoC-nummer: 18067153
VAT-nummer: NL810918298.B01

Tillgänglighet: Från måndag till fredag, från 8:30 till 17:00

 

Artikel 3 – Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje Fatboy-erbjudande och varje avtal via webbutiken mellan Fatboy och konsumenten.

Innan du gör ett köp i affären tillgängliggörs dessa allmänna villkor för dig i PDF-format och i online-format (HTML). Vid behov kan du enkelt spara PDF-filen till din egen PC eller skriva ut den. Texten finns även att tillgå från webbutikens kundtjänstsida.

 

Artikel 4 – Sortimentet

Om ett erbjudande endast är tillfälligt eller villkorat kommer det alltid att anges tydligt.

Det finns en fullständig och korrekt beskrivning av våra produkter i webbutiken. Detta gör att du kan göra en bra bedömning av våra produkter. Bilderna i webbutiken är så realistiska som möjligt. Det är dock möjligt att färgen på en produkt inte matchar den faktiska färgen exakt.

Ibland är saker för bra för att vara sanna. Uppenbara fel eller fel i erbjudandet (till exempel ett extremt lågt pris) är inte bindande för Fatboy. Konsumenter kan inte härleda några rättigheter från detta.

Information om dina rättigheter och skyldigheter finns på webbplatsen, och i dessa villkor, för att du ska veta vad som gäller om du handlar i vår webbutik.

 

Artikel 5 – Avtalet

Avtalet kommer att ingås när du slutför orderprocessen och har bekräftat din order.

Fatboy skickar sedan ett e-postmeddelande till dig där kontraktet är bekräftat. Så länge du inte har fått e-postmeddelandet kan du fortfarande annullera avtalet genom att skicka ett e–postmeddelande till Fatboy. Du kan självklart använda din ångerrätt.

Fatboy ska vidta lämpliga åtgärder för att hålla dina personuppgifter som du anger i orderprocessen säkra och säkerställa en säker webbmiljö. Detta gäller i hög grad för betalningsuppgifterna som skickas online.

Fatboy kommer att skicka följande information till dig senast vid leveransen av din order (så att du kan spara den på din dator): 

 1. Fatboys fysiska adress där du kan göra klagomål,
 2. villkoren för din ångerrätt och hur du ska använda den,
 3. i fråga om anpassade produkter: det faktum att din ångerrätt är exkluderad,
 4. information om eventuell garanti och service efter inköp,
 5. priset inklusive alla skatter och fraktkostnader, betalningsmetod och leveransinformation,
 6. om en ångerrätt gäller för dig, standardformuläret för annullering.

 

Artikel 6 – Ångerrätt

Du har rätt att säga upp avtalet för online-inköpet av din produkt inom 14 dagar efter mottagandet av dina produkter. Du behöver inte ange någon anledning. Annulleringen görs med ett ifyllt returformulär. Du kan även använda standardformuläret för att returnera en artikel.

Om Fatboy inte gav dig den juridiskt nödvändiga informationen om din ångerrätt eller det normala annulleringsformuläret ska ångerfristen fortsätta upp till 12 månader efter slutet av den ursprungligt ålagda ångerfristen.

Om Fatboy skickar informationen om ångerrätten i den situation som avses i föregående stycke, ska ångerfristen löpa ut 14 dagar efter den dag då du har mottagit den informationen.

 

Artikel 7 – Dina skyldigheter under ångerfristen

Du får packa upp våra produkter under ångerfristen för att se om du gillar produkten och funktionen (t.ex. lampornas). Observera att – om du vill returnera produkten – ska produkten vara ren och oskadad och förpackningen ska vara i gott skick.

Du är ansvarig för eventuella värdeminskningar av produkten som är resultatet av ett sätt att hantera produkten, som går längre än vad som är tillåtet enligt punkt 1.

 

Artikel 8 – Utövande av ångerrätt och kostnader

Du kan utöva din ångerrätt genom att fylla i och skicka in det ifyllda returformuläret inom perioden så att vi vet att du vill annullera ditt inköp i webbutiken. Du kan även använda standardformuläret för att returnera en artikel.

Fatboy kommer att skicka tydliga instruktioner till dig om hur du ska returen produkten. I de flesta fall kommer Fatboy att skicka en returetikett till dig, som du kan använda för retursändningen. Du måste förbereda produkten för retur tillsammans med allt som levererades med den, i originalförpackningen och med annat förpackningsmaterial och naturligtvis i rent och oskadat skick.

I händelse av att du måste ta hand om returen ansvarar du för risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i god tid. Annars kommer detta ansvar att vila på Fatboy. Se därför till att du har ett avsändningsbevis.

Du står för den direkta kostnaden för returen av produkten (4,95 EUR) om beställningsbeloppet var 50 EUR eller mindre. Dessa kostnader kommer, i förekommande fall, att debiteras separat.

 

Artikel 9 – Fatboys skyldigheter vid utövande av ångerrätt

Om du informerar oss via retur- eller kontaktformulär att du vill utnyttja din ångerrätt, kommer vi att bekräfta ditt meddelande elektroniskt så snart som möjligt.

Fatboy står för snabb hantering av returen och en snabb återbetalning (så snabbt som möjligt, men i varje fall inom 14 dagar efter ditt meddelande om retur) inklusive eventuella returkostnader (se 8.3).

Fatboy använder samma betalningsmetod för återbetalningen, som du använde för din betalning.

 

Artikel 10 – Uteslutande av ångerrätten

Följande produkt är utesluten från ångerrätten: 

 1. Doggielounge–namnetiketten som är försedd med ett namn på din begäran eller andra produkter som ändrats på din begäran.

 

Artikel 11 – Priset

Priserna ökar inte i webbutiken under ett erbjudandes giltighetstid (t.ex. vid en särskild kampanj), såvida inte Fatboy måste genomföra en prisändring till följd av en annan momssats. Om du gör ett köp i vår webbutik för ett företag, är du själv ansvarig för beräkning och redovisning av mervärdesskatt till gällande skattesats för din EU-medlemsstat (enligt artikel 44 i EU-direktivet 2006/112/EG).

 

Artikel 12 – Efterlevnad av avtalet och tilläggsgarantier

Fatboy garanterar att produkterna överensstämmer med avtalet, de egenskaper som Fatboy själv har kommunicerat, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och lagbestämmelser/myndighetsföreskrifter som gällde vid den tidpunkten.

Alla Fatboy–produkter är föremål för Fatboys standard fabriksgarantiperiod på 24 månader.

Din garanti gäller inte i följande fall:

Slitage på ett tryck på materialet som har inträffat efter en sexmånadersperiod från inköpsdatumet (som t.ex. hundbenet på Fatboy Doggielounge). 

 • Använd våra produkter för de ändamål de är avsedda.
 • Förvara alltid utomhusprodukter inomhus efter användning när väderförhållandena är dåliga.
 • Tänk på att våra produkter är känsliga för vatten, solljus, havsvatten och klor.
 • Försök inte att själv reparera trasiga produkter. Kontakta oss eller din Fatboy-återförsäljare omedelbart.
 • Tänk på att fyllningen i våra bönsäckar är elastisk och kan krympa över tid med intensiv användning. Detta är en vanlig egenskap hos EPS.
 • Iakttag försiktighet med skarpa föremål som spikar och saxar.

En extra garanti från Fatboy ska aldrig begränsa de lagliga rättigheterna och fordringarna som du har enligt avtalet om Fatboy inte uppfyller avtalet på rätt sätt.

Extra garanti innebär: alla löften som överskrider Fatboys lagliga skyldigheter om Fatboy inte följer avtalet på rätt sätt.

 

Artikel 13 – Leverans och utförande

Fatboy ska behandla beställningarna i webbutiken mycket noggrant.

Leveransen sker till den adress du har meddelat Fatboy.

Fatboy ska behandla beställningarna så fort som möjligt och följa de angivna leveranstiderna. Om leveransen är försenad eller om en beställning inte kan genomföras eller endast genomföras delvis, så kommer du att få ett meddelande om detta så snart som möjligt. Du kan då annullera avtalet utan att det leder till någon påföljd. I detta fall ska Fatboy återbetala belopp som du betalat så snart som möjligt.

Risken för skador och/eller förlust av produkter vilar på Fatboy fram till leverans till dig (eller en förutbestämd representant som meddelas Fatboy) om inte annat uttryckligen överenskommits.

 

Artikel 14 – Betalning

Om inget annat anges i beställningen/avtalet måste du betala beställningen inom 14 dagar från början av ångerfristen (och utan ångerfrist inom 14 dagar efter ingående av avtalet).

Du är inte skyldig att betala för produkterna i förväg. I vår webbutik kan du välja att betala i efterskott via Klarna. Klarnas allmänna villkor gäller för detta betalningssätt.

Du måste informera Fatboy direkt om felaktigheter i tillhandahållna eller angivna betalningsuppgifter.

Betalning via faktura och finansiering
I samarbete med Klarna kan vi erbjuda dig att betala med faktura eller med avbetalningar. Tänk på att Klarna faktura och Klarna konto endast är tillgängliga för konsumenter och att betalning ska ske till Klarna.

Klarna faktura
Betalningsperioden är 14 dagar, räknat från fakturadatumet. Fakturan utfärdas den dag då varorna skickas och fakturan skickas antingen via e-post eller tillsammans med varorna. Du kan hitta de fullständiga villkoren här. Webbutiken debiterar en avgift på för fakturaköp.

Klarna konto
Med Klarna finansieringstjänst kan du betala för ditt köp med flexibla avbetalningar på minst 1/24 av det totala inköpsbeloppet (minst 6,95 EUR). Ytterligare information om Klarna Ratenkauf inklusive allmänna villkor och den standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen kan du hitta här.

Dataskyddsmeddelande
Klarna granskar och utvärderar de uppgifter du lämnar och utbyter information med andra företag och kreditutvärderingsinstitut om det finns en berättigad anledning. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande lagar för dataskydd enligt beskrivningen i Klarnas sekretesspolicy.

 

 

Artikel 15 – Klagomålsklausul

Om du har några klagomål om hur din beställning och/eller leverans utförs, informera oss så snart som möjligt. Det bästa är att fylla i kontaktformuläret på vår servicesida med en tydlig beskrivning av ditt klagomål.

Fatboy svarar på dessa e-postmeddelanden senast inom 14 dagar. Om behandlingen tar längre tid kommer Fatboy att informera dig.

 

Artikel 16 – Ändring av de allmänna villkoren

Fatboy har rätt att ändra de allmänna villkoren.

Ändringar av dessa villkor gäller endast när de publicerats av Fatboy och endast för avtal som ingåtts mellan Fatboy och dig från och med ändrings- och publiceringsdatumet.