Warunki ogólne

Spis treści: 

 • Punkt 1 – Definicja
 • Punkt 2 – Dane kontaktowe Fatboy
 • Punkt 3 – Zastosowanie
 • Punkt 4 – Zakres
 • Punkt 5 – Umowa
 • Punkt 6 – Prawo do rezygnacji
 • Punkt 7 – Obowiązki klienta podczas okresu, w trakcie którego można odstąpić od umowy
 • Punkt 8 – Korzystanie z prawa do rezygnacji oraz koszty
 • Punkt 9 – Zobowiązania Fatboy w przypadku rezygnacji
 • Punkt 10 – Wyłączenie Prawa do rezygnacji
 • Punkt 11 – Cena
 • Punkt 12 – Przestrzeganie postanowień umowy oraz dodatkowa gwarancja
 • Punkt 13 – Dostawa i realizacja
 • Punkt 14 – Płatność
 • Punkt 15 – Klauzula dotycząca reklamacji
 • Punkt 16 – Zmiana Warunków ogólnych

 

Punkt 1 – Definicja

Znaczenie poniższych terminów podano poniżej:

Okres, w trakcie którego można odstąpić od umowy: jest to okres, podczas którego można anulować zakup w naszym sklepie internetowym (na mocy „Prawa do rezygnacji”);
Konsument: Jeśli zakup ma charakter prywatny i nie jest powiązany z działalnością biznesową (prowadzonym przedsiębiorstwem, pracą zawodową itp.);
Dzień: dzień kalendarzowy;
Prawo do rezygnacji: prawo do anulowania zakupu w sklepie internetowym podczas okresu, w trakcie którego można odstąpić od umowy;
Fatboy: spółka oferująca produkty konsumentom w sklepie internetowym (zgodnie z prawem nazywa się to zakupami online);
Umowa online: umowa pomiędzy Fatboy a konsumentem zawarta wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego;
Standardowy formularz anulowania zamówienia: standardowy europejski formularz anulowania zamówienia przedstawiony poniżej. Formularz ten znaleźć można również w sekcji naszego sklepu internetowego dotyczącej obsługi klienta.

 

Punkt 2 – Dane kontaktowe Fatboy

Nazwa oficjalna: Fatboy the original B.V.
Adres spółki: Het Zuiderkruis 3, 5215 MV 's-Hertogenbosch
Numer telefonu: 073-6154200

Numer rejestracji w Izbie Handlowej: 18067153
Numer identyfikacyjny VAT: NL810918298.B01

Dostępność: Od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30–17:00

 

Punkt 3 – Zastosowanie

Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie do każdej oferty składanej przez Fatboy oraz do każdej umowy zawieranej przez Fatboy i konsumenta za pośrednictwem sklepu internetowego.

Przed dokonaniem zakupu w sklepie należy zapoznać się z treścią warunków ogólnych udostępnionych w formacie PDF oraz HTML. W razie konieczności można łatwo zapisać plik w formacie PDF na komputerze lub wydrukować go. Tekst można również znaleźć w sekcji sklepu internetowego dotyczącej obsługi klienta.

 

Punkt 4 – Zakres

Jeśli dana oferta jest tylko tymczasowa lub zależna od określonych warunków, będzie to zawsze jasno opisane.

W sklepie internetowym dostępny jest kompletny i dokładny opis naszych produktów. Dzięki temu można właściwie ocenić nasze produkty. Zdjęcia w sklepie internetowym są w miarę możliwości jak najbardziej realistyczne. Jednak możliwe jest też, że kolor produktu nie odpowiada dokładnie rzeczywistemu kolorowi.

Niektóre rzeczy są zbyt piękne, żeby były prawdziwe. Oczywiste błędy lub pomyłki w ofercie (na przykład niezwykle niska cena) nie są obowiązujące dla Fatboy. Konsumenci nie mogą rościć sobie na ich podstawie żadnych praw.

Informacje dotyczące praw i obowiązków można znaleźć w witrynie internetowej oraz w niniejszych warunkach; dzięki nim, robiąc zakupy w naszym sklepie internetowym, klient będzie wiedzieć, na czym stoi.

 

Punkt 5 – Umowa

Umowa zostanie zawarta w momencie sfinalizowania procesu zamówienia i potwierdzenia zamówienia.

Następnie Fatboy wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy. Do momentu otrzymania takiej wiadomości e-mail można jeszcze anulować umowę, wysyłając wiadomość e-mail do Fatboy. Oczywiście można skorzystać z prawa do rezygnacji.

Fatboy podejmie odpowiednie środki, by zabezpieczyć dane osobowe podawane w procesie zamawiania, a także by zapewnić bezpieczne środowisko internetowe. Dotyczy to zwłaszcza danych dotyczących płatności wysyłanych online.

Najpóźniej w momencie dostawy zamówienia Fatboy wyśle następujące informacje (w taki sposób, by można je było zapisać na komputerze): 

 1. adres siedziby Fatboy, gdzie można składać wszelkie reklamacje;
 2. warunki prawa do rezygnacji i sposób jego egzekwowania;
 3. w przypadku produktów spersonalizowanych: informację o wyłączeniu prawa do rezygnacji;
 4. informacje na temat wszelkich gwarancji i usług dostępnych po zakupie;
 5. cenę obejmującą wszystkie podatki i koszty wysyłki, sposób płatności oraz informacje na temat dostawy;
 6. jeśli prawo do rezygnacji ma w danym przypadku zastosowanie – standardowy formularz rezygnacji.

 

Punkt 6 – Prawo do rezygnacji

Umowę dotyczącą internetowego zakupu produktu można anulować w ciągu 14 dni od otrzymania produktów. Nie jest konieczne podanie powodu rezygnacji. Aby anulować umowę, należy wypełnić Formularz zwrotu. Aby zwrócić przedmiot, można także użyć standardowego formularza.

Jeśli Fatboy nie przekazał wymaganych przez prawo informacji dotyczących prawa do rezygnacji lub standardowego formularza rezygnacji, okres, w trakcie którego można odstąpić od umowy, będzie wynosić do 12 miesięcy od końca pierwotnego okresu, w trakcie którego można odstąpić od umowy.

Jeśli Fatboy wyśle informacje na temat prawa do rezygnacji w sytuacji opisanej w poprzednim akapicie, okres, w trakcie którego można odstąpić od umowy, wygaśnie 14 dni po dniu otrzymania takich informacji.

 

Punkt 7 – Obowiązki klienta podczas okresu, w trakcie którego można odstąpić od umowy

Podczas okresu, w trakcie którego można odstąpić od umowy, klient może odpakować nasze produkty, by sprawdzić, czy podoba mu się produkt i jego działanie (na przykład w przypadku lamp). Uwaga: aby można było zwrócić produkt, powinien on pozostać czysty i nieuszkodzony, zaś opakowanie musi być w dobrym stanie.

Klient odpowiada za wszelkie pogorszenie stanu produktu wynikające ze sposobu obchodzenia się z produktem przekraczającego użytek dozwolony w akapicie 1.

 

Punkt 8 – Korzystanie z prawa do rezygnacji oraz koszty

Można skorzystać z prawa do rezygnacji, uzupełniając i wysyłając Formularz zwrotu trakcie dozwolonego okresu, co stanowi informację o chęci anulowania zakupu w sklepie internetowym. Aby zwrócić przedmiot, można także użyć standardowego formularza.

Fatboy wyśle jasne instrukcje dotyczące zwrotu produktu. W większości przypadków Fatboy przesyła etykietę zwrotną umożliwiającą odesłanie produktu. Należy przygotować produkt do zwrotu ze wszystkim, co wraz z nim dostarczono, w oryginalnym pudełku i z pozostałymi elementami opakowania; oczywiście produkt musi być czysty i nieuszkodzony.

Gdy klient musi samodzielnie zająć się zwrotem, ryzyko i ciężar dowiedzenia poprawnego i terminowego skorzystania z prawa do rezygnacji spoczywają na kliencie. W pozostałych przypadkach takie ryzyko i ciężar spoczywają na Fatboy. Należy zachować potwierdzenie wysyłki.

Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu produktu (4,95 EUR), jeśli wartość zamówienia była równa lub mniejsza niż 50 EUR. W stosownych przypadkach koszty te zostaną naliczone oddzielnie.

 

Punkt 9 – Zobowiązania Fatboy w przypadku rezygnacji

Po otrzymaniu formularza kontaktowego lub formularza zwrotu z informacją, że klient chce skorzystać z prawa do rezygnacji, jak najszybciej potwierdzimy elektronicznie odbiór wiadomości.

Fatboy umożliwia szybkie dokonanie zwrotu produktu i zwrot środków – z uwzględnieniem wszelkich kosztów dostawy (zob. 8.3) – tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od przesłania przez klienta informacji o zwrocie.

Aby przekazać zwrot środków, Fatboy skorzysta z tej samej metody płatności, którą wybrano na potrzeby płatności.

 

Punkt 10 – Wyłączenie Prawa do rezygnacji

W przypadku następującego produktu prawo do rezygnacji nie obowiązuje: 

 1. Element na rzepy z imieniem psa na legowisku Doggielounge, który na życzenie klienta zawiera wybrane imię, a także inne produkty zmienione na życzenie klienta.

 

Punkt 11 – Cena

Ceny w sklepie internetowym nie wzrastają przez okres obowiązywania oferty (na przykład: specjalnej kampanii), chyba że Fatboy musi zmienić cenę ze względu na inną stawkę VAT. W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym na potrzeby działalności gospodarczej klient odpowiada za określenie i przekazanie podatku VAT według stawki obowiązującej w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej (zgodnie z art. 44 dyrektywy 2006/112/WE).

 

Punkt 12 – Przestrzeganie postanowień umowy oraz dodatkowa gwarancja

Fatboy gwarantuje, że produkty są zgodne z umową, charakterystyką przekazaną przez Fatboy, uzasadnionymi wymogami w zakresie niezawodności lub użyteczności oraz przepisami prawa/regulacjami państwowymi obowiązującymi w danym czasie.

Wszystkie produkty Fatboy objęte są standardową, 24-miesięczną gwarancją fabryczną.

W następujących przypadkach gwarancja nie będzie przysługiwać:

wytarcie się nadruku na materiale po sześciu miesiącach od daty zakupu (np. nadruk kości na legowisku dla psa Fatboy Doggielounge); 

 • Produktów należy używać w celach, do których są przeznaczone.
 • W złych warunkach pogodowych nieużywane produkty przeznaczone do użytku na zewnątrz należy przechowywać w pomieszczeniach
 • Proszę pamiętać o tym, że produkty są wrażliwe na działanie wody, światła słonecznego, wody morskiej i chloru.
 • Nie podejmować prób samodzielnej naprawy uszkodzonych produktów. Niezwłocznie skontaktować się z Fatboy lub przedstawicielem handlowym sklepu.
 • Proszę pamiętać o tym, że wypełnienie naszych puf jest elastyczne i może kurczyć się przy intensywnym użytkowaniu; stanowi to typową cechę materiału, jakim jest EPS.
 • Należy zachować szczególną ostrożność, posługując się ostrymi przedmiotami takimi jak gwoździe lub nożyczki.

Dodatkowa gwarancja zapewniana przez Fatboy nigdy nie będzie ograniczać praw i możliwości przekazywania roszczeń przysługujących klientowi na mocy umowy, jeśli Fatboy nie wywiąże się odpowiednio z umowy.

„Dodatkowa gwarancja” oznacza każdą obietnicę przekraczającą obowiązki prawne Fatboy w przypadku, gdy spółka nie wywiąże się odpowiednio z umowy.

 

Punkt 13 – Dostawa i realizacja

Fatboy będzie bardzo starannie realizować zamówienia w sklepie.

Produkty będą doręczane na adres podany Fatboy.

Fatboy będzie jak najszybciej realizować zamówienia i trzymać się podanych terminów dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli nie można zrealizować zamówienia bądź można je zrealizować jedynie częściowo, klient jak najszybciej otrzyma wiadomość z taką informacją. W takim przypadku można rozwiązać umowę, za co nie nałożymy żadnej kary. W takiej sytuacji Fatboy jak najszybciej zwróci wszelkie wpłacone kwoty.

To Fatboy ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów do momentu doręczenia ich do klienta (lub do wyznaczonego wcześniej przedstawiciela, którego dane podano Fatboy), chyba że wyraźnie ustalono inaczej.

 

Punkt 14 – Płatność

Jeśli warunki zamówienia/postanowienia umowy nie stwierdzają inaczej, zamówienie należy opłacić w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu, w trakcie którego można odstąpić od umowy (a jeśli taki okres nie obowiązuje – w ciągu 14 dni od zawarcia umowy).

Nie ma obowiązku płacenia za produkty z góry. W naszym sklepie internetowym można wybrać dokonanie płatności w późniejszym terminie za pośrednictwem Klarna. W przypadku tej formy płatności zastosowanie mają Warunki ogólne Klarna.

Konieczne jest informowanie Fatboy bezpośrednio o błędach w podanych lub wyświetlonych danych dotyczących płatności.

Płatność poprzez fakturę i kredyt
We współpracy z Klarna oferujemy następujące metody płatności: fakturę i płatność ratalną. Należy pamiętać o tym, że opcje Faktura od Klarna oraz Konto Klarna dostępne są tylko dla konsumentów, a także że płatność jest przekazywana firmie Klarna.

Faktura od Klarna
Okres płatności wynosi 14 dni, liczonych od daty wystawienia faktury. Fakturę wystawia się w dniu wysyłki produktów i wysyła w wiadomości e-mail lub wraz z produktami. Pełne warunki dostępne są tutaj. Sklep internetowy nalicza dodatkową opłatę w wysokości za zakup z fakturą.

Konto Klarna
Korzystając z usług kredytowych oferowanych przez Klarna, można spłacić zakup w elastycznych miesięcznych ratach wynoszących co najmniej 1/24 pełnej kwoty (co najmniej 6,95 EUR). Dodatkowe informacje dotyczące Klarna Ratenkauf, w tym ogólne warunki oraz standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego, są dostępne tutaj.

Informacja na temat ochrony danych osobowych
Klarna weryfikuje i ocenia przekazane przez klienta dane, a w przypadku uzasadnionego interesu dokonuje wymiany danych z innymi firmami i agencjami zajmującymi się ratingiem kredytowym. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych opisanymi w oświadczeniu Klarna dotyczącym prywatności.

 

 

Punkt 15 – Klauzula dotycząca reklamacji

W przypadku jakichkolwiek reklamacji dotyczących realizacji zamówienia lub dostawy należy jak najszybciej nas o nich poinformować. Najlepiej wypełnić formularz kontaktowy na naszej stronie, jasno opisując przedmiot reklamacji.

Fatboy odpowie na taką wiadomość e-mail nie później niż w ciągu 14 dni. Jeśli rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego czasu, Fatboy o tym poinformuje.

 

Punkt 16 – Zmiana Warunków ogólnych

Fatboy ma prawo zmienić Warunki ogólne.

Zmiany takich warunków będą obowiązywać wyłącznie po tym, jak Fatboy je ujawni; będą one mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku umów zawieranych przez Fatboy i klientów począwszy od momentu wprowadzenia zmian i ich publikacji.