Generelle avtalevilkår

Innholdsoversikt: 

 • Artikkel 1 - Definisjon
 • Artikkel 2 - Fatboy kontaktinformasjon
 • Artikkel 3 - Anvendelighet
 • Artikkel 4 - Omfang
 • Artikkel 5 - Avtalen
 • Artikkel 6 - Rett til tilbaketrekking
 • Artikkel 7 - Dine forpliktelser i løpet av angrefristperioden
 • Artikkel 8 - Utøvelse av retten til tilbaketrekking og kostnader
 • Artikkel 9 - Fatboys forpliktelser i tilfelle tilbakketrekking
 • Artikkel 10 - Utelukkelse av rett til tilbaketrekking
 • Artikkel 11 - Prisen
 • Artikkel 12 - Overholdelse av avtalen og tilleggsgaranti
 • Artikkel 13 - Levering og gjennomføring
 • Artikkel 14 - Betaling
 • Artikkel 15 - Klageklausul
 • Artikkel 16 - Endring av de Generelle avtalevilkår

 

Artikkel 1 - Definisjon

Betydningen av følgende begreper forklares nedenfor:

Angrefrist: den perioden du kan kansellere ditt kjøp i vår nettbutikk (din «rett til tilbaketrekking»);
Forbruker: Hvis du foretok ditt kjøp som privatperson, og dette ikke er knyttet til dine forretningsaktiviteter (din virksomhet, ditt yrke, osv.);
Dag: kalenderdag;
Rett til tilbaketrekking: du har rett til å kansellere ditt kjøp i vår online-butikk innenfor angrefristperioden;
Fatboy: det firma som tilbyr produkter til forbrukere i online-butikken, rettslig kalles dette online-shopping;
Online-kontrakt: en kontrakt mellom Fatboy og forbrukeren som kommer i stand fullt ut via en online-butikk;
Standard kanselleringsskjema: det standard europeiske kanselleringsskjema som gjengis nedenfor. Du kan også finne dette i vår online-butikks kundetjenester.

 

Artikkel 2 - Fatboy kontaktinformasjon

Offisielt navn: Fatboy the original B.V.
Selskapsadresse: Het Zuiderkruis 3, 5215 MV 's-Hertogenbosch
Telefonnummer: 073-6154200

CoC-nummer: 18067153
MVA-nummer: NL810918298.B01

Tilgjengelighet: Mandag til fredag, fra 8:30 til 17:00

 

Artikkel 3 - Anvendelighet

Disse generelle vilkår gjelder for alle tilbud fra Fatboy og for alle avtaler via online-butikken som inngås mellom Fatboy og forbrukeren.

Før du foretar et kjøp i butikken, gjøres teksten i disse generelle avtalevilkår tilgjengelig for deg i PDF-format og i online- (HTML-)format. Om nødvendig kan du enkelt lagre PDF-formatet på din egen PC eller skrive det ut. I alle tilfelle kan teksten også alltid finnes i online-butikkens kundetjenester.

 

Artikkel 4 - Omfang

Hvis et tilbud bare er midlertidig eller underlagt betingelser, vil dette alltid være tydelig angitt.

Det finnes en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av våre produkter i online-butikken. Dette vil gjøre det mulig for deg å foreta en god vurdering av våre produkter. Fotografiene i online-butikken er så realistiske som det lar seg gjøre. Det er imidlertid mulig at fargen på et produkt ikke stemmer nøyaktig med den faktiske fargen.

Noen ganger er tingene for gode til å være sanne. Opplagte feil eller misforståelser i tilbudet (så som en ekstremt lav pris) er ikke bindende for Fatboy. Forbrukerne kan ikke avlede noen rettigheter fra dette.

Informasjon om dine rettigheter og forpliktelser kan finnes på nettsiden og i disse betingelsene slik at du vet hvor du står hvis du foretar et kjøp i vår online-butikk.

 

Artikkel 5 - Avtalen

Avtalen vil bli inngått på det tidspunkt du avslutter bestillingsprosessen og har bekreftet din bestilling.

Fatboy vil deretter sende deg en e-post hvor kontrakten bekreftes. Så lenge du ikke har mottatt e-posten, kan du fortsatt kansellere avtalen ved å sende Fatboy en e-post. Du kan selvsagt bruke din rett til tilbaketrekking.

Fatboy skal iverksette de nødvendige tiltak for å holde de personopplysningene du oppgir i bestillingsprosessen sikre og sørge for et sikkert internettmiljø. Dette gjelder spesifikt for de betalingsdetaljer som sendes online.

Fatboy vil sende deg følgende informasjon senest på tidspunktet for levering av din bestilling (slik at du kan lagre den på din datamaskin): 

 1. Fatboys fysiske adresse hvor du kan innlevere eventuelle klager;
 2. vilkårene for din rett til tilbaketrekking og hvordan du skal bruke denne;
 3. i tilfelle persontilpassede produkter: det faktum at din rett til tilbaketrekking er utelukket;
 4. informasjon om eventuell garanti og service etter kjøp;
 5. prisen inkludert alle avgifter og fraktkostnader, betalingsmetode og leveringsinformasjon;
 6. hvis retten til tilbaketrekking gjelder for deg, standard skjema for tilbaketrekking.

 

Artikkel 6 - Rett til tilbaketrekking

Du har anledning til å kansellere avtalen om online-kjøp av ditt produkt i løpet av en periode på 14 dager etter at du har mottatt produktene dine. Du trenger ikke oppgi noen grunn. Kansellering blir utført med en fullført returseddel. Du kan også bruke standardskjemaet for å levere tilbake en gjenstand.

Hvis Fatboy ikke har gitt deg den juridisk påkrevde informasjonen om din rett til tilbaketrekking eller standard tilbaketrekkingsskjema, skal angrefristperioden fortsette opp til 12 måneder etter den opprinnelig pålagte avslutningen av angrefristperioden.

Hvis Fatboy sender deg informasjon om retten til tilbaketrekking i den situasjon det vises til i foregående avsnitt, skal angrefristperioden utløpe 14 dager etter den dagen du mottok denne informasjonen.

 

Artikkel 7 - Dine forpliktelser i løpet av angrefristperioden

Du kan pakke ut våre produkter i løpet av angrefristperioden for å se om du liker produktet og funksjonsmåten (for eksempel, for lampene). Merk deg imidlertid at – dersom du ønsker å returnere produktet - skal produktet være rent og uskadet og innpakningen i god stand.

Du er ansvarlig for eventuell verdiforringelse av produktet som er en følge av en måte å behandle produktet som går ut over det som tillates i avsnitt 1.

 

Artikkel 8 - Utøvelse av retten til tilbaketrekking og kostnader

Du kan bruke retten din til tilbaketrekking ved å fylle ut og sende den fullførte returseddelen innen perioden så vi vet at du ønsker å kansellere kjøpet ditt i nettbutikken. Du kan også bruke standardskjemaet for å levere tilbake en gjenstand.

Fatboy vil sende deg tydelige instruksjoner om hvordan tilbakesendingen skal gjennomføres. I de fleste tilfeller vil Fatboy sende deg en returseddel som gjør at du kan sende tilbake sendingen. Du må gjøre klar produktet for retur med alt som ble levert sammen med det, i den opprinnelige esken og annen innpakning, og selvsagt i ren og uskadet stand.

I tilfelle du tar hånd om tilbakesendingen, vil det være du som har risikoen og bevisbyrden for korrekt utøvelse i tide av rette til tilbaketrekking. I andre tilfelle vil det være Fatboy som har denne risikoen. Så sørg for at du har bevis for avsendingen.

Du bærer den direkte kostnaden med tilbakesending av produktet (4,95 EUR) i tilfelle bestillingsbeløpet var 50 EUR eller mindre. Disse kostnadene vil bli belastet seperat, hvis aktuelt.

 

Artikkel 9 - Fatboys forpliktelser i tilfelle tilbakketrekking

Hvis du informerer oss gjennom retur eller kontaktskjema at du ønsker å bruke retten din til tilbaketrekking, vil vi bekrefte din melding elektronisk så raskt som mulig.

Fatboy gir rask behandling av tilbakeleveringen og en rask refusjon (så raskt som mulig, men i ethvert tilfelle innen 14 dager etter varsel om tilbakelevering) inkludert enhver leveringskostnad (se 8.3).

For tilbakebetalingen bruker Fatboy samme betalingsmetode som du har brukt for din betaling.

 

Artikkel 10 - Utelukkelse av rett til tilbaketrekking

Følgende produkt er utelukket fra retten til tilbaketrekking: 

 1. Doggielounge navnelapp som leveres med et navn på din forespørsel eller andre produkter som er endret på din forespørsel.

 

Artikkel 11 - Prisen

Prisene blir ikke økt i nettbutikken i løpet av gyldighetsperioden for et tilbud (for eksempel, en spesialkampanje), med mindre Fatboy er nødt til å innføre en prisendring som følge av en endret MVA-sats. I tilfelle du gjør et kjøp i nettbutikken vår for forretningsformål, er du selv ansvarlig for fastsetting og overføring av MVA etter den gjeldende sats i din EU-stat (i henhold til Artikkel 44 i EU-direktiv 2006/112/EF).

 

Artikkel 12 - Overholdelse av avtalen og tilleggsgaranti

Fatboy garanterer at produktene er i samsvar med avtalen, de kjennetegn Fatboy selv har meddelt, rimelige krav til pålitelighet og/eller anvendelighet og rettslige bestemmelser/offentlige reguleringer som gjelder på det aktuelle tidspunkt.

Alle Fatboy-produkter er underlagt standard Fatboy fabrikkgarantiperiode på 24 måneder.

I følgende tilfeller vil du ikke ha noe krav etter garantien:

Slitasje på et avtrykk på materialet som har oppstått etter en seks måneders periode fra kjøpsdatoen (som hundebeinet på Fatboy Doggilounge). 

 • Bruk av våre produkter slik de var ment å brukes;
 • Oppbevar alltid utendørsprodukter i huset ditt etter bruk når værforholdene er dårlige;
 • Ta i betraktning at produktene våre er sensitive mot vann, sollys, sjøen og klorin;
 • Ikke prøv å reparere ødelagte produkter selv. Kontakt oss eller din Fatboy-forhandler øyeblikkelig;
 • Ta i betraktning at erteposefyllingen er elastisk og kan krympe over tid ved intensiv bruk; dette er en normal funksjon av EPS;
 • Vær forsiktig med skarpe objekter slik som spikre og sakser.

En ekstra garanti som gis av Fatboy skal aldri begrense de juridiske rettighetene og kravene du har etter avtalen hvis Fatboy unnlater å overholde avtalen.

Ekstra-garanti betyr: ethvert løfte som går ut over Fatboys juridiske forpliktelser i tilfelle Fatboy unnlater å overholde avtalen.

 

Artikkel 13 - Levering og gjennomføring

Fatboy skal omhyggelig gjennomføre bestillingene i butikken.

Leveringen foretas til adressen du har meddelt Fatboy.

Fatboy skal gjennomføre bestillingene så raskt som mulig og holde seg til de meddelte leveringstidene. Hvis levering blir forsinket eller hvis en bestilling ikke kan eller bare kan gjennomføres delvis, vil du motta en melding om dette så raskt som mulig. Du vil da kunne si opp kontrakten uten straffegebyr. I så fall skal Fatboy refundere de betalte beløpene til deg så raskt som mulig.

Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos Fatboy opp til leveringsøyeblikket til deg (eller til en forhåndsoppnevnt representant meddelt til Fatboy) med mindre det uttrykkelig er avtalt noe annet.

 

Artikkel 14 - Betaling

Med mindre noe annet er bestemt i bestillingen/avtalen, må du betale bestillingen innen 14 dager fra begynnelsen på angrefristperioden (og uten angrefristperioden innen 14 dager etter inngåelse av avtalen).

Det kreves ikke at du betaler for produktene på forhånd. I vår nettbutikk kan du velge å betale etterpå gjennom Klarna. Klarnas generelle vilkår og betingelser gjelder denne formen for betaling.

Det kreves at du informerer Fatboy direkte om unøyaktigheter i leverte eller oppgitt betalingsdata.

Betaling via faktura og finansiering
I samarbeide med Klarna, tilbyr vi deg fakturaer og betaling i avdrag som betalingsalternativer. Vennligst vær oppmerksom på at Klarna Invoice og Klarna Account kun er tilgjengelig for forbrukere og at betaling skal foretas til Klarna.

Klarna Invoice
Betalingsfristen er 14 dager beregnet fra fakturadato. Fakturaen blir sendt ut samme dag som varene blir transportert, og du vil motta den enten på e-post eller sammen med varene. De fullstendige avtalevilkårene finner du her. Nettbutikken belaster en avgift på for fakturakjøp.

Klarna Account
Med finansieringstjenesten fra Klarna kan du betale kjøpet ditt i fleksible månedlige avdrag på minst 1/24 av totalbeløpet (minst EUR 6,95) Mer informasjon angående Klarna avdragskjøp inkludert generelle vilkår og betingelser, og standard europeisk forbrukerkredittinformasjon kan du finne her.

Datavernmelding
Klarna gjennomgår og evaluerer de data du har gitt og ved tilfeller av legitime interesser, utføres datautveksling med andre selskaper og kredittopplysningsbyråer. Dine persondata vil bli bearbeidet i samsvar med gjeldende datavernlover som beskrevet i Klarnas personvernerklæring.

 

Artikkel 15 - Klageklausul

Hvis du har noen klager angående den måten din bestilling og/eller levering blir utført, vennligst informer oss så raskt som mulig. Det er best å fylle ut kontaktskjemaet på vår serviceside med en tydelig beskrivelse av klagen din.

Fatboy vil svare på disse eposene senest innen 14 dager. Hvis behandlingen krever lenger tid, vil Fatboy informere deg om det.

 

Artikkel 16 - Endring av de Generelle avtalevilkår

Fatboy har rett til å endre de Generelle avtalevilkårene.

Endringer i disse avtalevilkårene skal bare gjelde så snart de er offentliggjort av Fatboy og kun for avtaler som inngås mellom Fatboy og deg fra tidspunktet for endringen og offentliggjøringen.