Garanti: kjøpt via Fatboy.com

Ved normal bruk gir vi 24 måneders garanti på alle våre Fatboy-produkter. Vi løser produksjonsfeil og hjelper deg dersom du har en legitim klage på at produktet ditt ikke varer så lenge som du forventet. 

Fatboy kan velge å reparere produktet gratis, sende deg en erstatningsgjenstand, gi deg en erstatningsdel eller tilbakebetale kjøpesummen.

Med normal bruk mener vi at:

  • Du bruker produktene våre til det de er beregnet for.
  • Etter bruk skal utendørsprodukter alltid oppbevares innendørs ved dårlige værforhold.
  • Du tar hensyn til at produktene våre er sensitive mot vann, sollys, sjøen og klor.
  • Du skal ikke prøve å fikse ødelagte produkter selv. Kontakt oss eller din Fatboy-forhandler øyeblikkelig.
  • Du tar hensyn til at vår bønnebagfylling er elastisk og at den over tid, med intensiv bruk, kan krympe i størrelse. 
  • Du er forsiktig med skarpe gjenstander som spikre og sakser.


Selv om kjøpet ditt er utenfor garantiperioden eller problemet ble forårsaket av egen bruk (f.eks. fukt eller annen skade), bør du fortsatt ta kontakt. Det kan fortsatt være mulig å reparere produktet for en sum, eller reservedeler kan være tilgjengelige i nettbutikken.

Dersom det oppstår problemer, kan du kontakte serviceavdelingen ved å bruke dette skjemaet. Inkluder alltid kjøpsopplysningene dine. Vi vil gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg!

Dersom du har kjøpt Fatboy-produktet av en forhandler, skal du kontakte denne Fatboy-forhandleren og dokumentere kjøpet. De hjelper deg gjerne videre.