• Type hier je vraag:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Contactgegevens van Fatboy
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten
 • Artikel 9 - Verplichtingen van Fatboy bij herroeping
 • Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 - De prijs
 • Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
 • Artikel 13 - Levering en uitvoering
 • Artikel 14 - Betaling
 • Artikel 15 - Klachtenregeling
 • Artikel 16 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

De betekenis van de volgende begrippen wordt hieronder even uitgelegd:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen je terug mag komen op je aankoop in onze webshop (je “herroepingsrecht”);
Consument:
 als je je aankoop privé hebt gedaan, en deze geen verband houdt met je zakelijke activiteiten (je bedrijf, je beroep, etc.);
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: je recht om binnen de bedenktijd af te zien van je aankoop in onze webshop;
Fatboy: het bedrijf dat producten aan consumenten in de webshop aanbiedt, juridisch heet dat koop op afstand;
Overeenkomst op afstand: een contract tussen Fatboy en de consument die helemaal tot stand komt via een webshop;
Modelformulier voor herroeping: het hieronder opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Je vindt deze ook terug in de klantenservice van onze webshop.

Artikel 2 - Contactgegevens van Fatboy

Officiële naam: Fatboy the original B.V.
Vestigingsadres: Het Zuiderkruis 3, 5215 MV 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-6154200

KvK-nummer: 18067153
BTW-identificatienummer: NL810918298.B01

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fatboy en op elke overeenkomst gesloten via de webshop tussen Fatboy en de consument.

Voordat je een aankoop doet in de webshop, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan je ter beschikking gesteld in pdf vorm en in online (html) vorm. De pdf vorm kun je makkelijk, als je dat wil, opslaan op de eigen pc of printen. De tekst is in ieder geval ook altijd terug te vinden in de klantenservice van de webshop.

Als een aanbod slechts tijdelijk is of onder voorwaarden gebeurt, staat dit er altijd duidelijk bij.

In de webshop staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van onze producten. Hiermee kun je een goede beoordeling van onze producten maken. De foto’s in de webshop zijn zo realistisch mogelijk. Het is wel mogelijk dat de kleur van een product niet precies overeenkomt met de werkelijke kleur.

Soms zijn dingen te mooi om waar te zijn. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod (zoals een erg lage prijs) binden Fatboy niet, de consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

Op de website en in deze voorwaarden is de informatie te vinden over je rechten en verplichtingen, zodat jij weet waar je aan toe bent als je een aankoop in onze webshop doet.

Artikel 4 - Het aanbod

Als een aanbod slechts tijdelijk is of onder voorwaarden gebeurt, staat dit er altijd duidelijk bij.

In de webshop staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van onze producten. Hiermee kun je een goede beoordeling van onze producten maken. De foto’s in de webshop zijn zo realistisch mogelijk. Het is wel mogelijk dat de kleur van een product niet precies overeenkomt met de werkelijke kleur.

Soms zijn dingen te mooi om waar te zijn. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod (zoals een erg lage prijs) binden Fatboy niet, de consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

Op de website en in deze voorwaarden is de informatie te vinden over je rechten en verplichtingen, zodat jij weet waar je aan toe bent als je een aankoop in onze webshop doet.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het bestelproces hebt doorlopen en je bestelling hebt bevestigd.

Fatboy zal daarop je een e-mail sturen waarin de overeenkomst wordt bevestigd. Zolang je de email niet hebt ontvangen, kun je de overeenkomst nog ontbinden door Fatboy een e-mail te sturen. Hierna kan je uiteraard gebruik maken van je herroepingsrecht.

Fatboy treft de juiste maatregelen om je persoonlijke gegevens die je invoert in het bestelproces te beveiligen en om voor een veilige webomgeving te zorgen. Dit geldt in het bijzonder voor de betaalgegevens die online worden verstuurd.

Fatboy stuurt je uiterlijk bij de levering van je bestelling de volgende gegevens (zodanig dat je ze zelf ook kunt opslaan op je pc):

 1. Het bezoekadres van Fatboy waar je met eventuele klachten terecht kan;
 2. De voorwaarden van je herroepingsrecht en hoe je hiervan gebruik moet maken;
 3. Bij gepersonaliseerde producten: het feit dat je herroepingsrecht is uitgesloten;
 4. Informatie over eventuele garantie en service na aankoop;
 5. De prijs inclusief alle belasting en eventuele verzendkosten, de betaalwijze, en leveringsgegevens;
 6. Als je een herroepingsrecht hebt, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Je mag de overeenkomst voor de online aankoop van je product tijdens een periode van 30 dagen na ontvangst van je producten ontbinden. Daar hoef je geen reden voor te geven. Ontbinden doe je via een ingevuld retourformulier. Je mag ook het modelformulier gebruiken om een artikel te retourneren. 

Als Fatboy jou de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd tot twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde bedenktijd.

Als Fatboy jou in de situatie als bedoeld in het vorige lid alsnog de informatie stuurt over het herroepingsrecht, dan verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop je die informatie alsnog hebt ontvangen.

Artikel 7 - Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

Je mag onze producten tijdens de bedenktijd uitpakken om goed te bekijken of het product je bevalt en de werking (van bijvoorbeeld de lampen) te controleren. Let erop dat –als je het product wilt terugsturen- het product wel schoon en in ongeschonden staat blijft en de verpakking in goede staat.

Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten

Je kunt gebruik maken van je herroepingsrecht door binnen de termijn het ingevulde retourformulier te in te vullen en te verzenden, zodat we weten dat je af wilt zien van je aankoop in de webshop. Je mag ook het modelformulier gebruiken om een artikel te retourneren. 

Van Fatboy ontvang je duidelijke instructies hoe het terugzenden werkt. In de meeste gevallen zal Fatboy je een retouretiket sturen, waarmee je de zending retour kunt sturen. Het product maak je gereed voor retourzending met alles wat erbij was geleverd, in de originele doos en overige verpakking, en uiteraard in schone en ongeschonden staat.

In het geval dat je zelf voor retourzending moet zorgen, ligt het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht bij jou. In andere gevallen ligt dit bij Fatboy. Zorg er dus voor dat je een verzendbewijs hebt.

Je draagt zelf de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product (€ 4,95) in het geval het bestelbedrag van € 50 of minder was. Deze kosten worden indien van toepassing apart in rekening gebracht.

Artikel 9 - Verplichtingen van Fatboy bij herroeping

Als jij ons per retour- of contactformulier laat weten dat je van je herroepingsrecht gebruik wil maken, zullen wij je melding zo snel mogelijk elektronisch bevestigen.

Fatboy zorgt voor een snelle afhandeling van de retourzending en een snelle terugbetaling (zo snel mogelijk, maar in ieder geval  binnen 14 dagen na je retourmelding) inclusief eventuele leveringskosten (zie 8.3).

Fatboy gebruikt voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode welke jij hebt gebruikt voor je betaling.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Op het recht op herroeping is het volgende product uitgesloten:

 1. De Doggielounge name tag welke op jouw verzoek wordt voorzien van naam of andere producten die op verzoek van jou worden aangepast.

Artikel 11 - De prijs

Prijzen worden niet verhoogd in de webshop tijdens de geldigheid van een aanbod (bijvoorbeeld een speciale actie), tenzij Fatboy een prijswijziging moet doorvoeren als gevolg van een ander BTW-tarief. In het geval je voor zakelijke doeleinden in onze webshop een aankoop doet, ben je zelf verantwoordelijk voor het vaststellen en afdragen van de btw tegen het tarief dat in jouw EU-lidstaat van toepassing is (in overeenstemming met artikel 44 van EU-richtlijn 2006/112/EG).

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

Fatboy staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de kenmerken die Fatboy zelf heeft gecommuniceerd, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op dat moment geldende wettelijke bepalingen/overheidsvoorschriften.

Alle Fatboy producten vallen onder de standaard Fatboy fabrieksgarantietermijn van 24 maanden.

In de volgende gevallen komt aan jou geen aanspraak op de garantie toe:

Slijtage van een opdruk op het materiaal na een periode van zes maanden na dato aankoop (zoals het hondenbot op de Fatboy doggielounge);

 • Je gebruikt onze producten waarvoor ze bedoeld zijn;
 • Ook outdoor producten berg je bij slechte weersomstandigheden altijd op na gebruik in je huis;
 • Je houdt er rekening mee dat onze producten gevoelig zijn voor water, zonlicht, zee en chloor;
 • Je gaat zelf niet sleutelen aan kapotte producten. Neem meteen contact met ons op, of met je Fatboy dealer;
 • Je houdt er rekening mee dat onze zitzak vulling elastisch is, en na verloop van tijd bij intensief gebruik kan slinken, dit is een normale eigenschap van EPS;
 • Je bent voorzichtig met scherpe objecten zoals nagels en scharen.

Een door Fatboy verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de overeenkomst hebt als Fatboy de overeenkomst niet goed nakomt.

Onder extra garantie wordt verstaan: iedere belofte die meer omvat dan de wettelijke verplichtingen van Fatboy in het geval Fatboy de overeenkomst niet goed nakomt.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Fatboy voert de bestellingen in de webshop heel zorgvuldig uit.

De levering wordt gedaan op het adres dat je zelf hebt gecommuniceerd aan Fatboy

Fatboy voert de gedane bestellingen zo snel mogelijk uit en houdt zich aan de gecommuniceerde levertijden. Als de bezorging is vertraagd of als een bestelling niet of slechts deels kan worden uitgevoerd dan ontvang je hierover zo snel mogelijk bericht. Je mag dan de overeenkomst zonder kosten ontbinden. In dit geval zal Fatboy door jou betaalde bedragen zo snel mogelijk terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Fatboy tot het moment van bezorging aan jou (of een vooraf aangewezen en aan Fatboy bekend gemaakte vertegenwoordiger) tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Artikel 14 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald bij de bestelling/ in de overeenkomst, moet je de bestelling betalen binnen 30 dagen na het ingaan van de bedenktermijn (en zonder bedenktermijn binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst).

Je bent niet verplicht de producten af te nemen tegen vooruitbetaling. Je kunt er in onze webshop voor kiezen achteraf te betalen door middel van Klarna. Op deze vorm van betaling gelden de algemene voorwaarden van Klarna.

Je bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Fatboy te melden.

Betaling via factuur en financiering
In samenwerking met Klarna bieden wij je factuur en betaling in termijnen als betaalmogelijkheden. Houd er rekening mee dat Klarna Factuur en Klarna Account alleen beschikbaar zijn voor de consument en dat betaling aan Klarna moet worden gedaan.

Klarna Factuur
Betalingsperiode is 14 dagen berekend vanaf de factuurdatum. De factuur wordt uitgegeven op de dag waarop de goederen worden verzonden en worden per e-mail of samen met de goederen verzonden. De volledige voorwaarden kun je hier vinden. De online winkel rekent een vergoeding voor factuur aankopen.

Klarna Account
Met de financieringsdienst van Klarna betaal je jouw aankoop in flexibele maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag (tenminste € 6,95). Meer informatie over Klarna Ratenkauf inclusief de algemene voorwaarden en de standaard Europese consumentenkrediet informatie kun je hier vinden.

Data Protection Notice
Klarna beoordeelt en evalueert de door u verstrekte gegevens en legt in geval van legitiem belang een gegevensuitwisseling met andere bedrijven en ratingbureaus. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals beschreven in de privacyverklaring van Klarna.


Artikel 15 - Klachtenregeling

Als je klachten hebt over de manier waarop je bestelling en/of levering is uitgevoerd, horen wij dat graag zo snel mogelijk van je. Je kunt hiervoor het beste het contactformulier invullen op onze servicepagina  met een duidelijke omschrijving van je klacht.

Fatboy beantwoordt deze e-mails binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen. Als de behandeling een langere tijd nodig heeft, laat Fatboy dit weten.

Onlinegeschillenbeslechting: De Europese commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting ter beschikking, dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Artikel 16 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Fatboy heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn gelden pas als ze zijn bekendgemaakt door Fatboy en slechts door overeenkomsten die vanaf het moment van wijziging en bekendmaking worden aangegaan tussen Fatboy en jou.