Všeobecné obchodní podmínky

Obsah: 

 • Článek 1. - Definice
 • Článek 2. - Kontaktní údaje společnosti Fatboy
 • Článek 3. - Platnost
 • Článek 4. - Rozsah působnosti
 • Článek 5. - Smlouva
 • Článek 6. - Právo na odstoupení od smlouvy
 • Článek 7. - Vaše povinnosti během lhůty na rozmyšlenou
 • Článek 8. - Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a úhradu nákladů
 • Článek 9. - Povinnosti společnosti Fatboy v případě odstoupení od smlouvy
 • Článek 10. - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
 • Článek 11. - Cena
 • Článek 12. - Dodržování smlouvy a dodatečné záruky
 • Článek 13. - Dodání zboží a plnění smlouvy
 • Článek 14. - Platba za zboží
 • Článek 15. - Reklamační doložka
 • Článek 16. - Změna všeobecných obchodních podmínek

 

Článek 1. - Definice

Význam těchto termínů je vysvětlen níže:

Lhůta na rozmyšlenou: doba, během které můžete zrušit svůj nákup v našem online obchodě (vaše „Právo na odstoupení od smlouvy“);
Spotřebitel: pokud jste nakoupili soukromě a nákup se netýká vašich obchodních aktivit (vašeho podnikání, vaší profese atd.);
Den: kalendářní den;
Právo na odstoupení od smlouvy: nákup v našem online obchodě máte právo zrušit během lhůty na rozmyšlenou;
Fatboy: společnost, která legálně nabízí výrobky spotřebitelům v online obchodě, čemuž se říká online shopping;
Online smlouva: smlouva mezi společností Fatboy a spotřebitelem, která je zcela realizována přes online obchod;
Standardní formulář pro odstoupení od smlouvy: standardní evropský formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden níže. Můžete ho také najít v zákaznické sekci v našem online obchodě.

 

Článek 2. - Kontaktní údaje společnosti Fatboy

Oficiální název: Fatboy the original B.V.
Adresa společnosti: Het Zuiderkruis 3, 5215 MV 's-Hertogenbosch
Telefon: 073-6154200

Registrační číslo u obchodní komory: 18067153
DPH identifikační číslo: NL810918298.B01

Provozní doba: pondělí až pátek od 8:30 do 17:00

 

Článek 3. - Platnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny nabídky společnosti Fatboy a každou smlouvu uzavřenou mezi společností Fatboy a spotřebitelem přes online obchod.

Předtím, než v obchodě nakoupíte, je text těchto všeobecných obchodních podmínek dostupný ve formátu PDF a v online formátu (HTML). V případě nutnosti si můžete snadno dokument v PDF formátu uložit ve svém počítači nebo ho vytisknout. V každém případě lze tento text vždy nalézt v zákaznické sekci v našem online obchodě.

 

Článek 4. - Rozsah působnosti

Jestliže bude nějaká nabídka pouze dočasná nebo bude podléhat určitým podmínkám, bude to vždy jasně uvedeno.

V online obchodě je vždy úplný a přesný popis našich výrobků. To vám umožní naše výrobky dobře posoudit. Fotografie v našem online obchodě co možná nejvíce odpovídají realitě. Nicméně je možné, že barva nějakého výrobku přesně neodpovídá skutečné barvě.

Někdy jsou věci až příliš dobré na to, aby to byla pravda. Očividné chyby či omyly v nabídce (například neobvykle nízká cena) společnost Fatboy k ničemu nezavazují, spotřebitelé z toho nemohou vyvozovat žádná práva.

Informace o vašich právech a povinnostech lze nalézt na webových stránkách a v těchto obchodních podmínkách, a tak při nákupu v našem online obchodě víte, na čem jste.

 

Článek 5. - Smlouva

Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dokončíte a odešlete objednávku.

Společnost Fatboy vám poté zašle e-mail, v němž bude smlouva potvrzena. Dokud jste nedostali tento e-mail, můžete i tak smlouvu zrušit zasláním e-mailu společnosti Fatboy. Samozřejmě můžete využít svého práva na odstoupení od smlouvy.

Společnost Fatboy učiní vhodná opatření, aby byly vaše osobní údaje, které jste během objednávky zadali, v bezpečí a aby zaručila bezpečné webové prostředí. To se týká především online zasílaných platebních údajů.

Společnost Fatboy vám zašle následující informace nejpozději při dodávce vaší objednávky (abyste si je mohli uložit ve svém počítači): 

 1. adresu kanceláře společnosti Fatboy, kde můžete vznést jakoukoliv stížnost;
 2. podmínky vašeho práva na odstoupení od smlouvy a způsob, jak ho můžete uplatnit;
 3. v případě výrobků na míru: skutečnost, že vaše právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno;
 4. údaje o veškerých zárukách a poprodejních službách;
 5. cenu včetně všech daní a dopravného, způsob úhrady a dodací údaje;
 6. jestliže se vás týká právo na odstoupení od smlouvy, standardní formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Článek 6. - Právo na odstoupení od smlouvy

Máte možnost zrušit smlouvu za online nákup zboží do 14 dnů od jeho převzetí. Nemusíte uvádět důvod. Smlouva je zrušena vyplněním formulář pro vrácení zboží. Pro vrácení zboží můžete také použít standardní formulář.

Jestliže vám společnost Fatboy neposkytne ze zákona požadované informace o vašem právu na odstoupení od smlouvy nebo standardní formulář na odstoupení od smlouvy, bude lhůta na rozmyšlenou prodloužena až na 12 měsíců od původně stanoveného konce této lhůty.

Pokud vám společnost Fatboy zašle informace o právu na odstoupení od smlouvy za situace popsané v předchozím odstavci, skončí lhůta na rozmyšlenou po 14 dnech od data obdržení těchto informací.

 

Článek 7. - Vaše povinnosti během lhůty na rozmyšlenou

Během lhůty na rozmyšlenou můžete naše výrobky rozbalit, abyste zjistili, jestli se vám líbí, jak vypadají a fungují (například lampy). Pamatujte na to, že pokud chcete výrobek vrátit, musí zůstat čistý, nepoškozený a balení musí být v dobrém stavu.

Odpovídáte za veškeré znehodnocení výrobku, které by bylo výsledkem toho, že jste s ním zacházeli jinak, než je dovoleno v odstavci 1.

 

Článek 8. - Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a úhradu nákladů

Práva na odstoupení od smlouvy můžete využít vyplněním a odesláním formulář pro vrácení zboží v dané lhůtě, abychom věděli, že si přejete stornovat svůj nákup v online obchodě. Pro vrácení zboží můžete také použít standardní formulář.

Společnost Fatboy vám zašle jasné pokyny, jak zboží vrátit. Ve většině případů vám společnost Fatboy zašle předtištěný štítek, který nalepíte na balík s vraceným zbožím. Výrobek musíte připravit k vrácení se vším, co bylo součástí dodávky, musí být v originálním balení a obalu a samozřejmě čistý a nepoškozený.

V případě, že je vrácení zboží na vás, je riziko a důkazní břemeno ohledně řádného a včasného uplatnění odstoupení od smlouvy na vaší straně. V ostatních případech je to odpovědnost společnosti Fatboy. Ujistěte se tedy, že máte doklad o odeslání zboží.

Vy hradíte přímé náklady za vrácení zboží (4,95 €) v případě, že se jednalo o objednávku v hodnotě do 50 € včetně. Tato částka bude účtována zvlášť.

 

Článek 9. - Povinnosti společnosti Fatboy v případě odstoupení od smlouvy

Jestliže nás vyrozumíte pomocí formuláře pro vrácení zboží nebo pomocí kontaktního formuláře, že chcete uplatnit svoje právo na odstoupení od smlouvy, elektronicky vám tuto zprávu potvrdíme v nejbližší možné době.

Společnost Fatboy počítá s rychlým zpracováním zásilky s vráceným zbožím a rychlým vrácením peněz (v co nejkratší době, v každém případě však během 14 dnů od okamžiku, kdy jsme byli vyrozuměni o vrácení zboží), včetně všech přepravních nákladů (viz 8.3).

Pro vrácení peněz společnost Fatboy používá stejný způsob úhrady, který jste použili vy.

 

Článek 10. - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Na tento výrobek se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy: 

 1. Jmenovka na psí pelíšek se jménem na objednávku nebo jiné výrobky, které jsou na vaše přání upraveny.

 

Článek 11. - Cena

V online obchodě nejsou během platnosti nabídek (např. při speciálních kampaních) ceny navýšeny kromě případů, kdy musí společnost Fatboy cenu upravit v důsledku jiné sazby DPH. Jestliže nakoupíte v našem webovém obchodě pro obchodní účely, odpovídáte za stanovení a převod DPH v sazbě platné pro váš členský stát EU (podle článku 44 Směrnice Rady 2006/112/ES).

 

Článek 12. - Dodržování smlouvy a dodatečné záruky

Společnost Fatboy garantuje, že výrobky jsou v souladu se smlouvou, mají vlastnosti, které uvedla, splňují odpovídající požadavky na spolehlivost anebo použití a v dané době platné zákonné předpisy/správní nařízení.

Na všechny výrobky Fatboy se vztahuje standardní 24 měsíční záruční lhůta z výroby.

Na tyto případy se nevztahuje záruka:

odřený potisk materiálu, ke kterému došlo po šesti měsících od data zakoupení (například psí kost na pelíšku Fatboy);

 • Používání našich výrobků za účelem, pro který jsou určeny;
 • Výrobky pro venkovní použití vždy skladujte uvnitř domu, jestliže je nepříznivé počasí;
 • Vezměte v úvahu, že naše výrobky jsou citlivé na vodu, denní světlo, mořskou vodu a chlór;
 • Sami se nesnažte poškozené výrobky opravit. Co nejdříve kontaktujte nás nebo nejbližšího prodejce výrobků Fatboy;
 • Vezměte v úvahu, že naše výplně sedacích pytlů jsou elastické a mohou po čase při intenzivním používání ubýt na objemu; je to běžná vlastnost EPS (expandovaného pěnového polystyrenu).
 • Buďte opatrní při manipulaci s ostrými předměty, např. s hřebíky a nůžkami. 

Dodatečná záruka poskytnutá společností Fatboy nesmí nikdy omezovat zákonná práva a právní nároky, které máte dané smlouvou, jestliže ji společnost Fatboy nebude řádně plnit.

Extra záruka znamená: jakýkoliv příslib nad rámec zákonných povinností společnosti Fatboy v případě, že společnost Fatboy nebude smlouvu řádně plnit.

 

Článek 13. - Dodání zboží a plnění smlouvy

Společnost Fatboy velmi pečlivě vyřizuje objednávky z obchodu.

Zboží je dodáváno na adresu, kterou jste sdělili společnosti Fatboy.

Společnost Fatboy vyřizuje objednávky v nejkratší možné lhůtě a dodržuje stanovené dodací termíny. Pokud se dodání zdrží, objednávka nemůže být dodána nebo lze dodat pouze její část, budete o tom co nejdříve vyrozuměni zprávou. Pokud se tak stane, můžete smlouvu zrušit bez jakéhokoliv sankce. V takovém případě vám společnost Fatboy co nejdříve vrátí částku, kterou jste zaplatili.

Riziko poškození anebo ztráty zboží je na společnosti Fatboy až do jeho doručení (nebo na předem určeném zástupci, kterého vám společnost nahlásí), pokud nebude výslovně sjednáno jinak.

 

Článek 14. - Platba za zboží

Pokud nebude v objednávce/smlouvě sjednáno jinak, musíte za objednávku zaplatit do 14 dnů od zahájení lhůty na rozmyšlenou (a bez lhůty na rozmyšlenou do 14 dnů od uzavření smlouvy).

Nepožadujeme úhradu zboží předem. V našem webovém obchodě si můžete zvolit odloženou platbu přes Klarna. Pro tento způsob úhrady platí všeobecné obchodní podmínky společnosti Klarna.

Žádáme, abyste informovali přímo společnost Fatboy o nepřesnostech v poskytnutých nebo uvedených platebních údajích.

Platba na fakturu a financování
Ve spolupráci se společností Klarna vám jako způsob úhrady nabízíme fakturu a úhradu na splátky. Vezměte prosím na vědomí, že Klarna faktura a Klarna účet jsou k dispozici pouze spotřebitelům a že platba musí být provedena společnosti Klarna.

Klarna faktura
Splatnost je 14 dnů, počítáno od data vystavení faktury. Faktura je vystavena v den odeslání zboží, a doručena buď e-mailem, nebo společně se zásilkou. Úplné všeobecné obchodní podmínky lze nalézt zde. Online obchod účtuje poplatek při nákupu na fakturu.

Klarna účet
Se službami financování od společnosti Klarna můžete svoje nákupy platit flexibilními měsíčními splátkami ve výši alespoň 1/24 z celkové částky (alespoň 6,95 €). Další informace ohledně nákupů na splátky od společnosti Klarna, včetně všeobecných obchodních podmínek a standardních evropských informací o spotřebitelském úvěru, lze nalézt zde.

Ochrana osobních údajů
Společnost Klarna posoudí a vyhodnotí vámi poskytnuté údaje a v případě legitimního zájmu provede výměnu údajů s jinými společnostmi a ratingovými agenturami. Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů, jak je to popsáno v prohlášení o ochraně soukromí společnosti Klarna.

 

 

Článek 15. - Reklamační doložka

Máte-li jakoukoliv stížnost ohledně způsobu, jak probíhá vaše objednávka anebo dodávka, co nejdřív nás prosím informujte. Nejlepším řešením je vyplnit kontaktní formulář na naší servisní stránce, kde srozumitelně popíšete svoji stížnost.

Společnost Fatboy na tyto e-maily odpoví nejpozději do 14 dnů. Jestliže je pro vyřešení nutná delší doba, společnost Fatboy vás o tom bude informovat.

 

Článek 16. - Změna všeobecných obchodních podmínek

Společnost Fatboy je oprávněna měnit všeobecné obchodní podmínky.

Změny těchto všeobecných obchodních podmínek platí pouze poté, co byly zveřejněny společností Fatboy a jenom pro smlouvy uzavřené mezi touto společností a vámi od data zveřejnění těchto změn.