Hoe zet ik Thierry le Swinger aan?

Thierry le Swinger is voorzien van een aan/uitknop. Wanneer je deze knop indrukt kun je Thierry aanzetten en de lichtstand instellen. 

Begin positie; Thierry le Swinger is uit.
Als je eenmaal op de knop drukt brandt het lampje met 35% helderheid.
Als je tweemaal op de knop drukt brandt het lampje met 67,5% helderheid.
Als je driemaal op de knop drukt Het licht brandt met 100% helderheid.
Druk op de knop voor de vierde keer; Thierry gaat uit.